Ett skrotupplag intill strandkanten. Fotot är taget från vattnet och in mot land. Foto: Per Samuelson/SGI

Riskvärdering

Verktyget SAMLA för förorenade områden

Efterbehandling av förorenade områden utförs i allt större omfattning. Det finns omfattande vägledning och verktyg för hur riskbedömning av ett förorenat objekt ska göras, men för genomförande av nästa steg, riskvärdering och val av åtgärdsmetod, är metodik och hjälpmedel inte lika välutvecklade. Detta kan vara en orsak till att implementeringen av s.k. alternativa åtgärdsmetoder går sakta.

SGI har tagit fram ett beslutsstödsverktyg för val av åtgärder för förorenade områden. I verktyget tas stor hänsyn till hållbarhetsperspektivet t.ex. miljö, hälsa, resurser, ekonomi och sociala aspekter. Vid tillämpning av verktyget involveras problemägare, tillsynsmyndigheter, konsulter, entreprenörer och andra som berörs av åtgärden. SGI inbjuder nu till en kurs där verktyget ”SAMLA för förorenade områden” introduceras.

Verktyg för stora och komplexa projekt håller på att utvecklas av högskolor och forskningsinstitut. SAMLA-verktyget konkurrerar inte med dessa, utan är utformat för små och medelstora projekt. Verktyget är anpassat till Naturvårdsverkets vägledningsmaterial (Rapport 5976, 5977 och 5978).

Kursen vänder sig till alla som utför, granskar eller på annat sätt berörs av riskvärderingar för förorenade områden.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna allmänna kunskaper om riskvärdering samt grundläggande kunskaper för att kunna använda beslutsstödsverktyget SAMLA i riskvärderingsprocessen vid val av åtgärdsmetod.

Kursens omfattning

Kursen omfattar principer och teori för riskvärdering samt presentation och beskrivning av verktyget SAMLA. Övergripande information om hur och när verktyget kan användas ingår, men också detaljerade instruktioner och exempel kommer att ges.

Vidare ingår grupparbete och diskussioner där verktyget appliceras på verklighetstrogna objekt. I grupparbetet får var och en i uppgift att bevaka olika frågeställningar eller representera olika aktörer i ett efterbehandlingsfall. Övningen utförs med hjälp av beslutsstödsverktyget ”SAMLA för förorenade områden”.

Förkunskaper

För att få ut mesta möjliga av kursen bör deltagarna ha erfarenhet av riskvärdering av förorenade områden, alternativt god kännedom om innehållet i Naturvårdsverkets rapport 5978 (Att välja efterbehandlingsåtgärd).

Föreläsare

Pär-Erik Back
har arbetat drygt fem år på SGI under perioden 1998-2003 och sedan mars 2012. Han har 19 års erfarenhet av arbete med förorenade områden, hydrogeologi och olika typer av riskvärderingar.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-09-12
Hjälpte informationen dig? Ja Nej