Strandlinje med vatten mot en klarblå himmel. Foto: Per Danielsson, SGI

Kustmöten

Tillsammans med Erosionsskadecentrum arrangerar vi årliga Kustmöten. Kustmötet är ett seminarium där vi på olika teman belyser erosionsproblematik i Sverige.

Målgrupper för Kustmötet är de som i kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter kommer i kontakt med planering och förvaltning av strandnära områden.

Kustmöten hålls på olika platser och arrangeras någon gång på hösten.

Kustmöte 2019 sker den 17-18 september i Malmö

Tidigare Kustmöten

Kustmöte 2018
arrangerades i Helsingborg. Temat för Kustmötet var "Staden vid havet".

Dokumentation och sammanställning från Kustmöte 2018

Kustmöte 2017 arrangerades i Trelleborg. Temat för Kustmötet var "Kustnära boende 2050".

Dokumentation och sammanställning av gruppdiskussioner – Kustmöte 2017 (pdf)

Kustmöte 2016 arrangerades i Ängelholm. Tema för Kustmötet var "Klimatanpassningsåtgärder längs kuster och vattendrag". 

Sammanställning av resultat från gruppdiskussioner – Kustmöte 2016 (pdf)

 

Senast uppdaterad/granskad: 2017-10-31
Hjälpte informationen dig? Ja Nej