Granskning av detalj- och översiktsplaner. Foto: SGI

Kommunal geoteknik

Kursen arrangeras två gånger om året, en gång under våren på varierande orter i Sverige och en gång i november i Linköping.

SGI erbjuder en kurs för personal på kommunala förvaltningar och bolag men även byggherrar, konsulter och entreprenörer.

Syftet är att ge deltagarna grundläggande kunskaper så att geotekniska frågor blir rätt behandlade i den kommunala verksamheten och att skapa förståelse för hur förhållanden i mark och vatten påverkar olika aktiviteter i kommunens arbete. Kursen vänder sig främst till tjänstemän och beslutsfattare, som jobbar med plan- och exploateringsfrågor inom kommun och landsting.

Kursinnehåll:

  • Allmänt om geoteknik, stablilitet, sättning, grundvatten etc.
  • Så fungerar jord, geologisk bakgrund, jordartslära
  • Grundläggning, förstärkning, schakt, översikt av metoder och åtgärder
  • Geotekniska undersökningar och handlingar, undersökningsmetoder, redovisningar, ritningar
  • Att använda geotekniska beslutsunderlag, geoteknik i planprocessen, tillgängliga underlag
  • Att handla upp geotekniska utredningar, några tips och goda exempel
Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-18
Hjälpte informationen dig? Ja Nej