Markbyggnadsdagen 2019

Så här ser programmet för Markbyggnadsdagen den 5 december ut. Platsen är Clarion Hotel Malmö Live.

Program förmiddag

9.00 Fika & mingel
10.00 Välkommen, Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör SGI
10.05 Hållbart byggande, Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket
10.30 Bortom BNP-tillväxt – scenarier för hållbar markanvändning och planering,
Pernilla Hagbert, Kungliga Tekniska högskolan
11.05 Naturanpassade lösningar i urban miljö - exempel från 100 europeiska städer, Katarina Hedlund, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet
11.30 Uppföljning av handlingsplanen för hållbart markbyggande, Kerstin Konitzer, SGI
11.45 Panelsamtal, medverkande: Anders Sjelvgren, Pernilla Hagbert, Katarina Hedlund, Lina Wedin Hansson
12.00 Lunch

Program eftermiddag

13.00 Parallella teman (förvalda spår)
15.30 Inspirationsföreläsning, Mikael Karlsson, Kungliga Tekniska högskolan
Avslutning av konferensen, Åsa-Britt Karlsson

Parallella teman

Kl. 13.00-15.30

Geoteknisk säkerhet

 • Hur går det med de geotekniska riskerna i planeringen? Anna Jansson Thulin, Länsstyrelsen Skåne
 • Utökad samverkan för att hantera ras, skred och erosion vid planläggning. Maria Kristensson, SGI
 • Arbetsgrupp naturolyckor - ansvar vid efter och under naturolycka. MSB
 • Tillsynsvägledning avseende risken för ras skred och erosion. Anders Rimne, Boverket
 • Kartvisningstjänst för vägledning ras,skred och erosion. Stefan Turesson, SGI
 • Nyheter och utblick

Resurs och markanvändning

 • Scenarier för klimateffekter på mark. Kerstin Konitzer, SGI
 • Marken som en multifunktionell resurs. Jenny Norrman, Chalmers tekniska högskola
 • Hållbar markanvändning när mark är en bristvara. Lina Wedin Hansson, Trelleborgs kommun
 • Hållbart och effektivt nyttjande av berg- och entreprenadmassor i urbana miljöer. Paula Lindgren, SGU
 • Eko-geokalkyl - för byggbarhet och ekosystemtjänster. Christel Carlsson, SGI
 • Nyheter och utblick

Planering och exploatering av förorenade områden

 • Problematik Sverige - en överblick. Helena Branzén, SGI
 • Kommunernas ansvar. Sofie Hermansson, SGI
 • Klorkolväten - hälsorisker och riktvärden. Gunnar Johansson, Karolinska Institutet
 • Gas från förorenad mark - vägen in i byggnader. Sören Dyreborg, Niras.
 • Förorenade områden i planprocessen. Henrik von Zweigbergk, Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Fysisk planering och förorening av klorerade lösningsmedel. Maria Lindqvist, Länsstyrelsen Östergötland 
 • Nyheter och utblick

Det finns tid för bensträckare och lättare förtäring under för- och eftermiddagspassen.
Här hittar du programmet som en PDF

Senast uppdaterad/granskad: 2019-10-02
Hjälpte informationen dig? Ja Nej