Demonstration av kvicklera i flytande form
Ny metodik för att hitta kvicklera presenteras i rapport

Var finns den känsliga kvickleran och vilka metoder ska man använda för att kartlägga den? Det är ämnet för en vägledning som tagits fram av tre myndigheter och riktar sig till olika experter ute i landet.

Foto: SGI
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.