Slamström Ånn
Nytt regeringsuppdrag: Så påverkar klimatet ras, skred och erosion i Sverige

Statens geotekniska institut (SGI) ska tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), leda en utredning om vilka särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige som är klimatrelaterade.

 

Foto: Morgan Göransson Lind
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.