Vit text Markbyggnadsdagen 5 december, Malmö. Bakgrund lila och grå färgfält ovanpå bilder av klippor och vattenstänk
Anmäl dig nu!

Den 5 december, som FN utsett till Markens dag, bjuder vi in till en konferens om markens lämplighet för byggnation.

 

 

Foto: SGI
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.